ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Izquierdo Nofuentes, Àlex

Ruiz-Valenzuela, Jenifer

Erdemli, Candan

Taberner Llinás, Pere Antoni

Arenas Jal, Andreu

Brutti, Zelda