ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

Espanya és el quart país de la UE amb menor bretxa fiscal en la recaptació de l’IVA

  • Un informe de la Comissió Europea, coordinat per CASE en col·laboració amb l’Institut d’Economia de Barcelona, indica que la bretxa fiscal acumulada en el continent per la recaptació de l’impost és de 147.000 milions d’euros

La bretxa fiscal acumulada en la recaptació de l’IVA dels 28 membres de la Unió Europea el 2016 va ser de 147.000 milions d’euros, un 1% del PIB europeu. Així ho indica l’informe ‘Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States’, comissionat per la Comissió Europea i coordinat per la institució polaca Center for Social and Economic Research (CASE), en col·laboració amb l’Institut d’Economia de Barcelona.

L’estudi calcula el que es coneix com VAT Gap o bretxa fiscal, això és, la diferència entre la recaptació de l’IVA que s’hauria d’obtenir com un compliment perfecte i la recaptació real en el conjunt de la Unió Europea. Espanya queda en una bona posició al ser quart país amb menor bretxa fiscal en el que es refereix a aquest impost, només per darrere de Luxemburg, Suècia i Croàcia.

El valor de la bretxa fiscal a Espanya és un 2,71%, prop de 2.000 milions d’euros, i es situa clarament per sota de la mitjana europea que està en el 9,9%, el que situa el nivell de compliment espanyol molt per sobre de la mitjana. Per tercer any consecutiu, la bretxa espanyola ha disminuït, entre altres raons, gràcies a la millora de l’economia.

L’estudi també estima el denominat Policy gap, és a dir, la recaptació de l’impost que es deixa d’obtenir com a conseqüència de les múltiples exempcions i tipus reduïts existents en la seva normativa. En aquest cas, Espanya obté el valor més elevat de tota la UE, n 60%, el que significa que, encara que el compliment en l’IVA fos perfecte, els tractaments especials previstos en la seva normativa provoquen que només es puguin recaptar un 40% de l recaptació total potencial.

“L’estructura productiva i la situació econòmica de cada país, així com la mida de l’administració tributària i les despeses destinades a noves tecnologies són algunes de les variables que incideixen en el valor de la bretxa fiscal”, segons assenyalen Alejandro Esteller i José Mª Durán, investigadors de l’IEB que han participat en l’estudi.

Evolució europea positiva

Els resultats per al conjunt de la UE mostren una evolució positiva, reduint-se la bretxa en gairebé un punt percentual. En tot cas, la disparitat entre estats és molt elevada, situant-se la bretxa de l’IVA en molts casos per sobre del 25%.

Aquesta web utilitza cookies per a personalitzar la navegació i millorar els seus serveis. Si continua navegant, vostè accepta el seu ús de conformitat amb la nostra política de cookies. Veure més informació