ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

El primer IEB Report del 2024 aborda la qüestió de l’aigua

L’Institut d’Economia de Barcelona presenta el primer IEB Report d’enguany, que dedica a un tema molt actual: la gestió de l’aigua. Coordinat per Cristina de Gispert, professora d’Economia de la Universitat de Barcelona (UB), l’objectiu d’aquest document és explicar i analitzar amb profunditat tres qüestions la regulació de les quals constitueix tot un repte en el context actual de sequera i d’adaptació al canvi climàtic.

L’IEB Report “Sequera: escassetat i gestió de l’aigua disponible” inclou tres contribucions d’experts diferents, tant pel que fa a la disciplina d’anàlisi com als sectors econòmics i als àmbits territorials a què es refereixen. Al primer article, titulat “Els preus de l’aigua: característiques actuals i reptes futurs del sector residencial”, María A. García-Valiñas (Universitat d’Oviedo) i Fernando Arbués (Universitat de Saragossa) estudien quins criteris cal prioritzar en el cas espanyol a l’hora de dissenyar les tarifes de l’aigua que afecten els usuaris domèstics.

A la segona contribució, “Turisme i consum d’aigua: una exploració de relacions”, David Saurí (Universitat Autònoma de Barcelona) analitza les pautes de consum, tan sovint en el punt de mira, que predominen en un sector que l’any 2022 representava a Espanya l’11,6% del PIB i el 9,3% de l’ocupació i que afecta particularment aquelles comunitats on la sequera està tenint més incidència, com Catalunya o les illes Balears.

Finalment, Joan Gaya (enginyer i membre de CMES), a “La disponibilitat d’aigua a Catalunya”, tracta de la inversió en infraestructures i de la seva selecció i priorització davant la crisi hídrica actual.

Les conclusions d’aquest IEB Report aporten dades i evidències rellevants que poden ser útils a l’hora de dissenyar els incentius més adequats per afrontar els grans reptes que plantegen les situacions de sequera, en termes de seguretat hídrica a llarg termini i d’adaptació al canvi climàtic.