ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

IEB i Everis situen la bretxa fiscal dels tributs que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya en un 26,53%

Segons el primer estudi sobre el tax gap aplicat a Catalunya, a l’any 2014, la bretxa fiscal dels quatre principals impostos que gestionava l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va ser de 789,8 milions, el que representa un 26,53% de la recaptació potencial (2.976.63 milions d’euros).

L’estudi, dirigit per l’investigadors de l’IEB Alejandro Esteller, i amb el suport d’un equip format per José María Durán, Mariona Mas i Luca Salvadori, tenia una doble vessant: teoria i pràctica. La primera consistia en definir una metodologia replicable que facilités a l’ATC el càlcul de la bretxa amb mitjans propis, i, la segona, donar el resultat del tax gap per l’any 2014 en els imposts de Patrimoni, Successions, Transmissions patrimonials i sobre Estades en establiments turístics.

En aquest sentit, la diferència entre la recaptació real i la recaptació potencial va ser més gran en els casos de l’impost per Patrimoni (44,34%) i de Successions (41,26%, mentre que el tax gap de les Transmissions Patrimonials va ser només del 10,43%.

L’estudi és una de les 86 mesures incloses al ‘Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018.