ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

El primer número de l’IEB Report valora els efectes d’una devaluació fiscal per a Espanya

 Els efectes positius sobre el creixement econòmic que tindria en el curt termini una devaluació fiscal fan que analistes i organismes diversos recomanin aquesta mesura per ajudar a la reactivació econòmica. El Fons Monetari Internacional (FMI) ha recomanat recentment al govern espanyol posar-la en pràctica, és a dir, incrementar l’IVA i disminuir les cotitzacions a la Seguretat Social. D’altra banda, l’Institut d’Economia de Barcelona ha publicat l’IEB Report 1/2013, una anàlisi sobre les implicacions d’aplicar una devaluació fiscal a Espanya, a càrrec dels professors de la Universitat de València José E. Boscá, Javier Ferri i Rafael Doménech (que també és economista en cap de BBVA Research) i l’investigador del CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Leon Bettendorf. A partir de l’estudi empíric dut a terme en aquest informe, Boscá, Ferri i Doménech arriben a la conclusió que amb una devaluació fiscal, l’economia espanyola creixeria anualment un 0,74% de mitjana i l’ocupació ho faria un 1,3%.
 
L’editorial de l’IEB Report 1/2013 el signa Alejandro Esteller-Moré, professor de la Universitat de Barcelona i investigador de l’IEB, qui afirma que a banda dels efectes positius sobre l’economia, “augmentar l’IVA també és una política adequada per tenir un sistema fiscal més eficient, la qual cosa és independent del moment del cicle econòmic”.
 
Anàlisi empírica
En concret, l’estudi de Boscá, Ferri i Doménech analitza els efectes d’una reducció del 3,5% de la contribució efectiva a la Seguretat Social a càrrec de les empreses i d’un increment del tipus efectiu de l’IVA del 2%. Els investigadors afirmen que aquest canvi en les dues figures impositives està alineat amb les darreres recomanacions de la Comissió Europea, així com amb les del FMI.
Per la seva banda, Bettendorf es basa en estudis empírics per arribar a la conclusió que els efectes positius de la devaluació són modestos, i depenen de cada economia i del sistema de beneficis fiscals. L’investigador del Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis posa l’accent en el potencial impacte regressiu d’aquesta mesura.
A l’hora d’implementar la devaluació fiscal, “no cal incrementar necessàriament el tipus impositiu general, sinó que es poden eliminar exempcions o eliminar tipus reduïts (aconseguir l’anomenada “C-efficiency”)”, segons afirma Alejandro Esteller-Moré. I apunta que la conclusió del Foro Fiscal IEB en el context de proposta d’una reforma fiscal a Espanya és precisament “augmentar el pes de l’IVA mitjançant l’eliminació d’exempcions, règims especials i, almenys, aproximar els tipus reduïts al general”.
 
Confirmar els arguments teòrics
Els resultats obtinguts pels professors Boscá, Ferri i Doménech confirmen els principals arguments teòrics a favor de la devaluació fiscal, i conclouen que “una devaluació fiscal a Espanya com l’estudiada depreciaria el tipus de canvi real i milloraria el saldo de la balança per compte corrent”. Així mateix, apunten que els salaris s’incrementarien, com a conseqüència de la reducció de les cotitzacions, “alhora que la pujada de l’IVA incentivaria la demanda de salaris més grans per als treballadors”.
També ressalten que, malgrat que la mesura és neutral en termes de recaptació ex ante, “un cop es consideren els efectes de l’equilibri general, els ingressos impositius acaben augmentant un 0,25% al cap de dos anys”. Ara bé, com apuntava també Leon Bettendorf, l’increment de l’IVA pot tenir efectes redistributius no desitjats, que es podrien alleujar mitjançant transferències socials finalistes als col•lectius més desfavorits, tot aprofitant l’augment de la recaptació generat per la mesura.
El treball de Leon Bettendorf assenyala dos aspectes clau: la devaluació de la moneda millora la competitivitat però no és una solució permanent, i l’augment d’impostos té efecte sobre l’eficiència però no pot ser una mesura habitual. L’investigador holandès afirma que l’efectivitat de la devaluació fiscal “depèn del grau d’indexació de les transferències socials”.
 
Descarrega IEB Report 1/2013