ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

Daniel Montolio (IEB) i Pere Taberner (KSNET) analitzen la bretxa de gènere en el rendiment acadèmic en el darrer INFO-IEB

L’investigador de l’IEB, Daniel Montolio, i l’investigador de KSNET, Pere Taberner, són els autors de l’últim INFO-IEB, ‘Diferències de gènere en situacions d’examen i el seu impacte en el rendiment acadèmic: un disseny quasi-experimental’. En la publicació, Montolio i Taberner resumeixen la metodologia i els resultats de l’IEB Working Paper 2018/21, en el que analitzen la bretxa de gènere en el rendiment acadèmic en diferents escenaris de pressió en la realització d’exàmens tipus test en la universitat.

El treball recopila dades sobre resultats acadèmics diferenciats tant per gènere com pel pes de les proves que els alumnes realitzen sobre la nota final del curs per detectar possibles diferències en el rendiment dels estudiants en funció del seu gènere a mesura que el nivell de pressió associat a l’examen tipus test augment. Segons els resultats obtinguts, els nois obtenen millors resultats en els exàmens sota més pressió, mentre que la bretxa de gènere es redueix a mesura que cau el nivell de pressió, fins el punt de revertir-se en favor de les noies.

Aquesta bretxa de gènere, en diversos escenaris analitzats en el treball, no es don per una millora del rendiment dels nois a mesura que puja la pressió, sinó per la caiguda en els resultats de les noies, que tendeixen a ometre més preguntes en exàmens tipus test que comporten una major pressió.

Montolio i Taberner consideren que els resultats de l’estudi mostren com “els sistemes educatius haurien de dissenyar-se per avaluar coneixements i habilitats dels estudiants” i no haurien de premiar diferents estratègies en la presa de decisions en els exàmens tipus test.