ca

IEB

Notícies

Albert Solé-Ollé i Elisabet Viladecans-Marsal obtenen una ajuda per a un projecte de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern

Els investigadors de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) Albert Solé-Ollé i Elisabet Viladecans-Marsal han obtingut finançament de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA) per al seu projecte de recerca titulat “Comprendre la cooperació intergovernamental: l’efecte de l’homofília política”. Completen l’equip de recerca Pilar Sorribas, Matteo Gamalerio, Pierre Magontier i Filippo Tassinari.

L’estudi vol analitzar l’efecte de l’homofília política com a facilitadora de la cooperació entre els governs, en entorns de governança multinivell. L’homofília política fa referència a situacions en què els actors polítics comparteixen alguns atributs (per exemple, el fet de pertànyer al mateix partit polític o de tenir una ideologia política similar).

Més específicament, el projecte també aborda les decisions sobre polítiques d’ús del sòl i, en concret, vol analitzar com incideix l’homofília política en el desenvolupament dels municipis de la costa. La hipòtesi que es planteja és que el desenvolupament costaner és inferior als municipis amb alcaldes que pertanyen al mateix partit o ideologia que la majoria dels alcaldes de la mateixa zona costanera.

 

Projectes vinculats a la distribució territorial del poder

El programa de beques i ajudes de l’IEA s’adreça a projectes que analitzin aspectes relacionats directament amb temes com el federalisme, la descentralització, les relacions intergovernamentals, els conflictes territorials i l’autodeterminació, i també a tots aquells projectes fonamentats en la distribució territorial del poder que abordin aspectes concrets dels sistemes institucionals, polítics, socials i econòmics.

L’Institut d’Estudis de l’Autogovern és un centre de recerca vinculat al Govern de Catalunya que s’especialitza en l’anàlisi de les institucions, els actors i els processos de decisió col·lectiva en les democràcies federals i regionals, així com de la Unió Europea i dels processos de secessió.